Ontdek het huis van de toekomst Vervoer

Een module over warmte en isolatie

5. Het grote plaatje: de uitdaging voor heel Nederland

Back to reality

In de afgelopen hoofdstukken heb je geleerd hoe je de warmtestroom door een muur kunt berekenen, welke investeringen rendabel zijn en hoe je de warmtestroom voor een volledige woning kunt berekenen. Daarnaast heb je geleerd dat moderne woningen veel beter geïsoleerd zijn dan oude woningen. In dit hoofdstuk zoomen we uit en bekijken we de situatie voor heel Nederland.

Hieronder zal een overzicht worden gegeven van de bestaande woningen in Nederland en impact die je installateur of bouwkundige kunt hebben, zowel op het gebied van energiebesparing als het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Bestaande woningen

In 2011 hadden ruim twee miljoen Nederlandse huizen een energielabel (bron). Figuur geeft aan hoe deze labels zijn verdeeld over de verschillende bouwperiodes. Het is in figuur bijvoorbeeld goed te zien dat er in de periode na de Tweede Wereldoorlog relatief veel huizen zijn gebouwd met een slecht energielabel (E, F of G).

De energielabels van Nederlandse huizen

Door in figuur op 'Onbekend' te klikken, kun je zien van hoeveel woningen niet bekend is wat het energielabel is. De komende jaren zullen steeds meer woningen een energielabel toegewezen krijgen. Als we ervan uitgaan dat de onbekende labels op dezelfde manier verdeeld zijn als de labels die wel bekend zijn, kunnen we inschatten hoe de Nederlandse huizen in totaal verdeeld zijn. In figuur is deze verdeling te zien. Volgens deze schatting heeft meer dan 80 % van de Nederlandse huizen een C label of slechter.

TotaalEnergielabels
De geschatte verdeling van de Nederlandse energielabels in 2011

Impact

Zoals je hierboven hebt gezien, zijn er in Nederland relatief veel woningen met een slecht energielabel. Naar aanleiding van het SER Energieakkoord heeft de minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een uitgebreide brief aan de tweede kamer geschreven over de energiebesparing in de gebouwde omgeving. De minister heeft onder andere als doel om elk jaar 300.000 woningen minimaal twee labelstappen te laten maken. Daarnaast moet nieuwbouw op termein energieneutraal worden.

Maatregelen

Voor de uitvoering van deze plannen zijn goede installateurs en bouwkudigen essentieel. Er zijn drie manieren waarop zij het energiegebruik van huishoudens kunnen terugdringen:

  1. De warmtevraag verkleinen. Door slimme regeltechniek en balansventilatie hoeven woningen minder vaak verwarmd te worden. Op deze manier wordt energie bespaard zonder de isolatie te verbeteren.
  2. Bestaande woningen beter isoleren. Op de momenten dat er wél verwarmd moet worden, zal een deel van deze warmte verloren. Door betere isolatie te installeren kan dit verlies verkleind worden.
  3. Sloop en nieuwbouw. Voor bepaalde woningen is het heel moeilijk om extra isolatie aan te brengen. Voor sommige van deze woningen is de beste oplossing om ze te slopen en er een zuinig gebouw voor in de plaats te zetten. Tijdens de nieuwbouw kan dan heel veel aandacht worden besteed aan energiezuinigheid.

Energieverbruik en CO2

Figuur laat de huidige situatie voor de Nederlandse huishoudens zien. Van links naar rechts gaan de grafieken over:

Impact
De huidige situatie in Nederland: het energieverbruik en de CO2-uitstoot van huishoudens

Installateurs en bouwkundigen zijn heel belangrijk voor de toekomst van Nederland. Zij spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. In het vijfde en laatste level leer je hoeveel impact ze precies kunnen hebben met de drie maatregelen die in de vorige zijn besproken. Zo zul je onderzoeken wat het energieverbruik en CO2-uitstoot van huishoudens zal zijn in 2030 en hoeveel geld hiermee bespaard kan worden.

Veel succes!

Level 5: Het grote plaatje